Kategorie
Wytyczne

Dieta przeciwrefluksowa (Antireflux diet)

5 małych, wolno spożywanych posiłków
Kolacja nie poźniej niż o godzinie 18-19
Unikamy pokarmów ostrych, gazowanych i słodkich
Podczas snu głowa w pozycji wyższej niż żołądek
Kleik z siemienia lnianego (2-3 łyżki) – 4x na dobę

Kategorie
Klasyfikacje Skale

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej.

Oceniane parametry to:

  • obrzęk podgłośniowy
  • zwężenie okolicy przedsionka krtani
  • przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych
  • rozlane zmiany obrzękowe w krtani
  • zmiany przerostowe w spoidle tylnym
  • tworzenie się ziarniny
  • gęsta wydzielina w krtani