Kategorie
Diagnostyka Objawy Powikłania

Przedoperacyjna ocena zaburzeń krzepnięcia krwi (Preoperative hemostasis evaluation)

skaza osoczowa – wylewy do stawów i mięśni, krwawienia kilkanaście do kilkudziesięciu godzin po zabiegu
skazy naczyniowo-płytkowe – wybroczyny na skórze i błonach śluzowych oraz krwawienia z nosa, krwawienia w trakcie i tuż po zabiegu

na 2 tygodnie przed zabiegiem powinno odstawić się – salicylany, pochodne acenokumarolu, żeń-szeń, miłożąb, czosnek

>80 tys./ml – bezpieczne stężenie płytek dla utrzymania hemostazy
(>50 tys./ml – przy małych zabiegach)

 

Kategorie
Leki

Przygotowanie chorego z cukrzycą do zabiegu operacyjnego

Profil glikemii
na czczo
przed każdym głównym posiłkiem
2 godz. po głównym posiłku
przed snem
24:00
3:30

Kryteria wyrównania glikemii
HbA1c – <= 6,5%
Glikemia na czczo 70-90 mg/dL
Glikemia 2 godz. po posiłku 70-135 mg/dL
Cukrzyca niewyrównana (przesunięcie planowego zabiegu)
Glikemia przygodna > 200 mg/dL
HbA1c > 9%
Zalecane stężenie insuliny
na czczo – 100-120 mg/dL
2 godz. po posiłku  – 135-160 mg/dL
  • Leki doustne powinny być odstawione na 2 dni przed planowanym zabiegiem
  • Wdrażamy intensywną insulinoterapię – 7:30, 12:30, 17:30, 22:00 (insulina mieszana)
  • Dobowa dawka insuliny wynosi 0,3 – 0,7 j/kg masy ciała
  • U chorych wyrównanych metabolicznie dawka dobowa to ok. 0,5 j./kg
  • Kontynuacja lecznia insuliną do czasu zagojenia rany operacyjnej