Kategorie
Artykuły Techniki chirurgiczne Wskazania

Laryngektomia rekonstrukcyjna – wskazania (Reconstructive laryngectomy – indications)

 • dokładna ocena stopnia zaawansowania narządowego nowotworu
 • brak unieruchomienia fałdu głosowego
 • brak naciekania tylnej ściany krtani, nasady języka i okolicy podgłośniowej
 • wiek pacjenta < 65 r.ż.
 • brak obciążeń ogólnoustrojowych (gł. sercowo-płucnych); względnie brak cukrzycy, otyłości i schorzeń metabolicznych
 • brak uzależnienia od alkoholu
Kategorie
Wskazania

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do nacięcia błony bębenkowej (myringotomii)

 1. OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym
 2. burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci
 3. podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych 
 4. brak reakcji na antybiotykoterapię
 5. rozwój OZUŚ w trakcie antybiotykoterapii z innych przyczyn
 6. OZUŚ u dzieci z niedoborami odporności
 7. podejrzenie obecności nietypowych patogenów (np. OIOM)
prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214
Kategorie
Wskazania

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do antybiotykoterapii

 1. < 6 miesiąc życia
 2. wysoka gorączka i wymioty
 3. wyciek z ucha
 4. < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ
 5. grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu
 6. ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej
 7. brak poprawy po 24-48 godzinach leczenia objawowego
Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca antybiotykoterapię u wszystkich dzieci poniżej 2 roku życia z pewnym rozpoznaniem OZUŚ.

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214

Kategorie
Techniki chirurgiczne Wskazania

Tympanoplastyka otwarta – wskazania

1. przyzwyczajenie chirurga

2. rozległa destrukcja tylnej ściany PSZ

3. pacjent niewspółpracujący, nieakceptujący konieczności kontroli pooperacyjnej lub operacji typu „second look”

/wg. prof. K. Niemczyka

Kategorie
Wskazania

Wskazania do usunięcia kostniaka zatoki czołowej

1. dolegliwości bólowe

2. szybki wzrost guza

3. blokada ujścia zatoki czołowej

4. zajęcie >50% objętości zatoki

5. niszczenie sąsiednich struktur

Kategorie
Techniki chirurgiczne Wskazania

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu płukania ucha

1. sucha perforacja błony bębenkowej

2. świeży uraz błony bębenkowej i przewodu słuchowego

3. złamania podłużne i poprzeczne piramidy kości skroniowej ze złamaniem ściany przewodu słuchowego

/wg. Behrbom, 3ed, 2011