Kategorie
Klasyfikacje TNM

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – stadia zaawansowania (Maxillofacial neoplasms – staging)

 • 0 – Tis, N0, M0
 • I – T1, N0, M0
 • II – T2, N0, M0
 • III – T1,T2, N1, M0;
  T3. N0, N1, M0
 • IVa – T1, T2, T3, N2, M0;
  T4a, N0, N1, N2, M0
 • IVb – T4b, każde N, M0
  każde T, N3, M0
 • IVc – każde T, każde N, M
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – klasyfikacja TNM (Maxillofacial neoplasm – TNM classification)

T

Nowotwory zatoki szczękowej

 • T1 – guz ograniczony do błony śluzowej zatoki szczękowej bez naciekania i niszczenia kości
 • T2 – guz nacieka lub niszczy kość obejmując podniebienie twarde i/lub przewód nosowy środkowy, nie penetruje na tylną ścianę zatoki i wyrostki skrzydłowe
 • T3 – guz nacieka jedną z wymienionych struktur – tylna ściana zatoki szczękowej, tkanka podskórna, ściana dolna lub przyśrodkowa oczodołu, dół skrzydłowo-podniebienny, sitowie
 • T4a – guz nacieka przedni odcinek oczodołu, skórę policzka, wyrostki skrzydłowe, dół podskroniowy, blaszkę sitową kości sitowej, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

Jama nosa i sitowie

 • T1 – guz ograniczony do jednej okolicy bez naciekania kości
 • T2 – guz obejmuje dwie okolice w pojedynczym regionie lub szerzy się, obejmując sąsiedni region w kompleksie nosowo-sitowym z lub bez naciekania kości
 • T3 – guz nacieka ścianę dolną lub przyśrodkową oczodołu, zatokę szczękową, podniebienie, blaszkę sitową kości sitowej
 • T4a – guz nacieka: przedni odcinek oczodołu, skórę nosa i policzka, w niewielkim stopniu przedni dół czaszki, wyrostki skrzydłowe, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

N

 • N1 – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza < 3 cm
 • N2a – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza  3 – 6 cm
 • N2b – przerzuty w licznych węzłach chłonnych po stronie guza, żaden nie przekracza 6 cm
 • N2c –  przerzuty obustronne lub po stronie przeciwnej, ale żaden węzeł nie przekracza 6 cm
 • N3 – przerzut w węźle chłonnym przekraczający 6 cm
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Klasyfikacja T nowotworu jamy ustnej (T classification of the oral cavity cancer)

 • Ti – nowotwór przedinwazyjny
 • T1 – guz mniejszy od 2 cm w największym wymiarze
 • T2 – guz mniejszy od 4 cm w największym wymiarze
 • T3 – guz przekracza 4 cm w największym wymiarze
 • T4 (warga) – guz przekracza korową warstwę kości, nacieka nerw zębodołowy dolny, dno jamy ustnej lub skórę twarzy
 • T4a (jama ustna) – guz nacieka głębokie zewnętrzne mięśnie języka, zatokę szczękową, skórę twarzy
 • T4b (jama ustna) – guz nacieka mięśnie żwacze, wyrostek skrzydłowy, podstawę czaszki i/lub tętnicę szyjną wewnętrzną
Kategorie
TNM

Poziomy (regiony) węzłów chłonnych głowy i szyi

Poziom I – węzły podbródkowe i podżuchwowe
zawarte w trójkątach podbródkowym i podżuchwowym, pomiędzy brzuścami mięśnia dwubrzuścowego, kością gnykową i trzonem żuchwy

Poziom II – węzły szyjne głębokie górne
węzły położone od podstawy czaszki ku górze do wysokości kości gnykowej na dole

Poziom III –  węzły szyjne głębokie środkowe
węzły od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na dole

Poziom IV –  węzły szyjne głębokie dolne
węzły od poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na górze do obojczyka na dole

Poziom V – węzły trójkąta tylnego szyi
od tyłu ograniczone przednim brzegiem mięśnia czworobocznego, od przodu tylnym brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu obojczykiem; dodatkowo poziom V może być podzielony do celów opisowych na piętra (górne, środkowe i dolne) analogicznie do poziomów w trójkącie przednim szyi

Poziom VI – węzły okolicy środkowej szyi
od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu wcięcia szyjnego mostka na dole; po każdej stronie granicą boczną jest przyśrodkowa powierzchnia pochewki naczyń szyjnych

Poziom VII – węzły śródpiersia górnego