Kategorie
Anatomia Diagnostyka Klasyfikacje Skale

Skala Mallampatiego (Mallampati scale)

Określa położenie języka z stosunku do podniebienia miękkiego i języczka, używana w ocenie ciasnoty ustno-gardłowej. Pacjent jest proszony o najszersze możliwe otwarcie ust i najdalsze wysunięcie języka, bez wydawania dźwięków.

I – widoczne jest podniebienie miękkie i cały języczek
II – widoczne jest podniebienie miękkie i część języczka
III – widoczne jest podniebienie miękkie i tylko podstawa języczka
IV – podniebienie miękkie nie jest widoczne

Kategorie
Diagnostyka Klasyfikacje Objawy Skale

Skala senności Epworth (Epworth day sleepness scale)

8 pytań, na które odpowiedź określa szansę na zaśnięcie
(0 – brak, 1 – mała, 2 – umiarkowana, 3 – duża)
Maksymalnie 24 pkt.
0 – 8 pkt – norma
9 – 13 pkt – nadmierna senność łagodna
14 – 17 pkt – nadmierna senność umiarkowana
> 17 pkt – nadmierna senność ciężka

 1. Czytanie na siedząco
 2. Oglądanie telewizji
 3. W miejscu publicznym na siedząco (np. w teatrze lub w trakcie spotkania)
 4. Jako pasażer w samochodzie po godzinnej jeździe bez przerwy
 5. Odpoczywania na leżąco po południu, o ile pozwalają na to okoliczności
 6. Rozmawianie z kimś na siedząco
 7. Na siedząco w spokoju po obiedzie bez alkoholu
 8. W samochodzie po zatrzymaniu się na kilka minut w korku ulicznym
Kategorie
Skale

Skala rangowa zaawansowania choroby nowotworowej; Tumour advancement rank scale

I – nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju (75-100% przeżyć 5-letnich)

II – nowotwór w początkowej fazie rozwoju (50-75% przeżyć 5-letnich)

III – nowotwór zaawansowany (25-50% przeżyć 5-letnich)

IV – nowotwór bardzo zaawansowany (<25% przeżyć 5-letnich)

Kategorie
Skale

G (grading) – histopatologiczna skala zróżnicowania nowotworowego

G1 – nowotwór dojrzały, do 25% komórek niezróżnicowanych

G2 – nowotwór średnio dojrzały, 25-50% komórek niezróżnicowanych

G3 – nowotwór niedojrzały, >50% komórek niedojrzałych

Kategorie
Klasyfikacje Skale

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej.

Oceniane parametry to:

 • obrzęk podgłośniowy
 • zwężenie okolicy przedsionka krtani
 • przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych
 • rozlane zmiany obrzękowe w krtani
 • zmiany przerostowe w spoidle tylnym
 • tworzenie się ziarniny
 • gęsta wydzielina w krtani