Kategorie
Diagnostyka Objawy Powikłania

Przedoperacyjna ocena zaburzeń krzepnięcia krwi (Preoperative hemostasis evaluation)

skaza osoczowa – wylewy do stawów i mięśni, krwawienia kilkanaście do kilkudziesięciu godzin po zabiegu
skazy naczyniowo-płytkowe – wybroczyny na skórze i błonach śluzowych oraz krwawienia z nosa, krwawienia w trakcie i tuż po zabiegu

na 2 tygodnie przed zabiegiem powinno odstawić się – salicylany, pochodne acenokumarolu, żeń-szeń, miłożąb, czosnek

>80 tys./ml – bezpieczne stężenie płytek dla utrzymania hemostazy
(>50 tys./ml – przy małych zabiegach)

 

Kategorie
Diagnostyka Klasyfikacje Objawy Skale

Skala senności Epworth (Epworth day sleepness scale)

8 pytań, na które odpowiedź określa szansę na zaśnięcie
(0 – brak, 1 – mała, 2 – umiarkowana, 3 – duża)
Maksymalnie 24 pkt.
0 – 8 pkt – norma
9 – 13 pkt – nadmierna senność łagodna
14 – 17 pkt – nadmierna senność umiarkowana
> 17 pkt – nadmierna senność ciężka

 1. Czytanie na siedząco
 2. Oglądanie telewizji
 3. W miejscu publicznym na siedząco (np. w teatrze lub w trakcie spotkania)
 4. Jako pasażer w samochodzie po godzinnej jeździe bez przerwy
 5. Odpoczywania na leżąco po południu, o ile pozwalają na to okoliczności
 6. Rozmawianie z kimś na siedząco
 7. Na siedząco w spokoju po obiedzie bez alkoholu
 8. W samochodzie po zatrzymaniu się na kilka minut w korku ulicznym
Kategorie
Diagnostyka Objawy Przypadki kliniczne Zdjęcia

Przewlekły wysięk w prawej jamie bębenkowej (Chronic right tympanic effusion)

wysięk w jamie bębenkowej

Wysięk w prawej jamie bębenkowej (Right tympanic effusion)

Scieńczenie w części napiętej błony bębenkowej jest prawdopodobnie pozostałością po przebytej perforacji zapalnej

Kategorie
Objawy

Triada Trottera (Trotter’s triad)

Opisana w 1911 roku triada objawów nowotworu części nosowej gardła

 1. osłabienie słuchu (niedrożność trąbki słuchowej)
 2. neuralgia V3
 3. ograniczenie ruchomości podniebienia miękkiego (naciek mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego
Kategorie
Objawy

Ogniskowe objawy z nerwu VIII osłoniaka przedsionkowego (Vestibular schwannoma focal VIII cranial nerve manifestations)

 1. Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy bez objawu wyrównania głośności
 2. Patologiczne zmęczenie słuchowe
 3. Nieprawidłowa próba SISI
 4. Nieprawidłowe zanikanie audiometrii Bekesy’ego
 5. Rozbieżność pomiędzy Audiometrią tonalną, a Audiometrią mowy
 6. Brak odruchu strzemiączkowego
 7. Patologiczny zapis ABR i elektrokochleografii
 8. Oczopląs samoistny do zdrowego ucha
 9. Brak odpowiedzi w próbie kalorycznej
Kategorie
Objawy

Złamanie poprzeczne piramidy kości skroniowej – objawy kliniczne (Petrous part of temporal bone transverse fracture – clinical manifestations)

 1. Brak uszkodzenia p.s.z.
 2. Brak uszkodzenia błony bębenkowej – możliwy krwiak lub płyn m-r za błoną
 3. Niedosłuch
 4. Zawroty głowy
 5. Oczopląs samoistny w kierunku ucha zdrowego
 6. 50% – porażenie nerwu twarzowego
 7. Wypływ płynu m-r przez trąbkę do nosogardła
Kategorie
Objawy

Złamanie podłużne piramidy kości skroniowej – objawy kliniczne (Petrous part of temporal bone longitudinal fracture – clinical manifestations)

 1. Krwiak jamy bębenkowej lub płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie bębenkowej
 2. Rozerwanie błony bębenkowej
 3. Krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego
 4. Zniekształcenie zarysu pierścienia bębenkowego
 5. Powstanie „schodka” w p.s.z.
 6. Niedosłuch przewodzeniowy
 7. W 20% porażenie nerwu twarzowego
 8. Sporadycznie płynotok uszny
Kategorie
Klasyfikacje Objawy

Choroba Meniere’a – Odmiany kliniczne

1. Postać klasyczna
– zawroty głowy
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– szum uszny
– uczucie pełności w uchu

2.Postać przedsionkowa
– zawroty głowy
– uczucie pełności w uchu

3. Postać ślimakowa
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– uczucie pełności w uchu

4. Zespół Lermoyez
– odwrócenie kolejności objawów w stosunku do postaci klasycznej
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– szum uszny
– zawroty głowy

5. Zaspół Tumarkina
– jednoczesne występowanie triady objawów

Kategorie
Definicje Objawy

Choroba Meniere’a – Obraz kliniczny przemawiający przeciw rozpoznaniu

 • powolne narastanie zawrotów głowy lub zaburzeń równowagi lub stałe utrzymywanie się dolegliwości
 • symetryczny niedosłuch odbiorczy
 • obustronne szumy uszne lub szumy lokalizowane w głowie
 • wiek wystąpienia objawów > 50r.ż
 • ubytek błony bębenkowej, okresowe wycieki z ucha
 • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego
 • urazy głowy lub kręgosłupa szyjnego
 • upośledzenie słuchu o lokalizacji pozaślimakowej
Kategorie
Diagnostyka Objawy

Choroba Meniere’a – Obraz kliniczny przemawiający za rozpoznaniem

 • napadowe zawroty głowy o typie wirowania
 • jednostronny niedosłuch odbiorczy pogarszający się po napadzie
 • jednostronny szum uszny
 • początek choroby w wieku 30-50 lat
 • negatywny wywiad zapaleń uszu i urazów
 • prawidłowe błony bębenkowe
 • prawidłowa drożność trąbek słuchowych
 • prawidłowy kręgosłup szyjny
 • cechy uszkodzenie ślimaka z objawem wyrównania głośności w AT