Kategorie
Definicje Eponimy

Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

  • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
  • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
  • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
  • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
  • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.
Kategorie
Definicje Diagnostyka Eponimy

Punkcja zatoki szczękowej – metody

M. Schmidta – klasyczna metoda wykonania z użyciem igły

M. Mikulicza – metoda z użyciem trójgrańca

M. Lewenfisza – metoda z użyciem 2 igieł przy blokadzie ujścia naturalnego

Kategorie
Definicje Diagnostyka Eponimy

Próba Cottle’a

Jest to odciągnięcie skóry policzka do boku, co poszerza zastawkę wewnętrzna jamy nosa i ułatwia przepływ powierza przez nos, gdy jest dodatnia.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Kanał Sternberga

Jest to embrionalne połączenie części centralnej i bocznej kości klinowej. Może pozostać drożne w późniejszym wieku i stać się wrotami procesów patologicznych

Kategorie
Anatomia Eponimy

Gruczoł Ebnera

Są to surowicze gruczoły języka.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Guzek Darwina

Jest to guzek zlokalizowany w górnej części obrąbka małżowiny usznej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Więzadło Civinniego

Jest to więzadło skrzydłowo-kolcowe.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Kanał Civinniego

Jest to kanalik dla struny bębenkowej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Guzek Chassaignaca

Jest to guzek tętnicy szyjnej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Zatoka Brescheta

Jest to żylna zatoka klinowa.