Kategorie
Artykuły Techniki chirurgiczne Wskazania

Laryngektomia rekonstrukcyjna – wskazania (Reconstructive laryngectomy – indications)

 • dokładna ocena stopnia zaawansowania narządowego nowotworu
 • brak unieruchomienia fałdu głosowego
 • brak naciekania tylnej ściany krtani, nasady języka i okolicy podgłośniowej
 • wiek pacjenta < 65 r.ż.
 • brak obciążeń ogólnoustrojowych (gł. sercowo-płucnych); względnie brak cukrzycy, otyłości i schorzeń metabolicznych
 • brak uzależnienia od alkoholu
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki pogarszające rokowanie (Oral cavity cancer – poor prognosis risk factors)

 1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
 2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
 3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
 4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
 5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki podwyższonego ryzyka wystąpienia przerzutów ukrytych (Oral cavity cancer – silent metastases risk factors)

 1. głębokość nacieku > 4 mm
 2. słabe zróżnicowanie histologiczne
 3. naciekające szerzenie się guza
 4. naciekanie nerwów i naczyń
 5. brak odpowiedzi limfocytarnej w otoczeniu guza
 6. wzrost rozproszony i wieloogniskowy guza
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki prognostyczne (Oral cavity cancer – prognostic factors)

 1. wielkość guza (T)
 2. obecność przerzutów do 2 lub więcej węzłów chłonnych i naciekanie pozatorebkowe
 3. pozytywne marginesy resekcji
 4. sposób szerzenia się guza (rozlany, rozproszony, palczasty vs spychający, uciskający)
 5. wiek chorego i jego schorzenia towarzyszące
Kategorie
Artykuły

Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

 • polimorficzne komórki
 • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
 • zwiększona liczba jąderek
 • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
 • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
 • utrata polarności komórek podstawnych
 • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
 • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
 • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – zmiany przednowotworowe (Oral cavity cancer – preneoplastic conditions)

 • Leukoplakia
 • Erytroplakia
 • Liszaj płaski (lichen planus)
 • Włóknienie podśluzówkowe jamy ustnej
 • Toczeń rumieniowaty
 • Skóra pergaminowa (xeroderma pigmentosum)
 • Kiła III rzędowa
 • Niedobór żelaza
 • Pośrodkowe romboidalne zapalenie języka
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki ryzyka (Oral cavity carcinoma – risk factors)

 • palenie papierosów
 • alkohol
 • schorzenia przyzębia
 • brak higieny jamy ustnej
 • źle dopasowane protezy zębowe
 • promieniowanie UV
 • niedobory witamin A, B, C i ryboflawiny
 • żucie czarnego tytoniu, bibi i betelu
 • HPV 6, 11, 16 i 18
 • EBV
 • niedobór żelaza (zespół Plummera – Vinsona)
 • toczeń
 • kiła
Kategorie
Artykuły

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – czynniki ryzyka (Maxillofacial neoplasms – risk factors)

 • produkcja niklu i chromu – rak płaskonabłonkowy
 • przemysł drzewny – gruczolakorak
 • przemysł obuwniczy, tekstylny, destylarnie alkoholu izopropylowego
 • HPV
 • EBV – rak niezróżnicowany, chłoniak NK/T
 • palenie tytoniu
Kategorie
Artykuły

Zasady tympanoplastyki (Tympanoplasty basic rules)

1. Prosta perforacja – przeszczep z powięzi lub ochrzęstnej metodą podłożenia

2. Uszkodzenie wyrostka długiego kowadełka – krótka kolumella (PORP – partial ossicular replacement prosthesis)

3. Uszkodzenie kowadełka i strzemiączka z zachowaniem wyrostka długiego młoteczka i podstawy strzemiączka – długa kolumella (TOPR – total ossicular replacement prosthesis)

Kategorie
Artykuły

Włókniak młodzieńczy – drogi szerzenia

1. Szczelina oczodołowa górna
2. Skrzydło większe kości klinowej
3. Siodło tureckie i zatoka klinowa