Kategorie
Diagnostyka Objawy Przypadki kliniczne Zdjęcia

Przewlekły wysięk w prawej jamie bębenkowej (Chronic right tympanic effusion)

wysięk w jamie bębenkowej

Wysięk w prawej  jamie bębenkowej (Right tympanic effusion)

Scieńczenie w części napiętej błony bębenkowej jest prawdopodobnie pozostałością po przebytej perforacji zapalnej

Kategorie
Anatomia Diagnostyka Przypadki kliniczne Zdjęcia

Prawidłowa lewa błona bębenkowa (Healthy left tympanic membrane)

Healthy ear drum, left

Healthy ear drum - marked, left

Kategorie
Leki

Maść przegrodowa (Nasal ointment)

RP.

Bals. peruviani – 5,0
Linomagi liq. – 20,0
Vit. A liq. – 1,0
Vit. E liq. – 1,0
Vaselini albi – ad 100,0

M.F. Ung.
D.S. zewnętrznie