Kategorie
Diagnostyka Przypadki kliniczne Zdjęcia

Dużego stopnia przerost migdałka gardłowego w obrazie RTG bocznym nosogardła (Severe adenoid hypertrophy – Nasopharyngeal lateral x-ray)

Dziewczynka lat 5.

orl.pruszkow.pl
Dużego stopnia przerost migdałka gardłowego – RTG boczne nosogardła

orl.pruszkow.pl

Kategorie
Przypadki kliniczne Zdjęcia

Umiarkowany przerost migdałka gardłowego – obraz RTG boczny nosogardła (Moderate adenoid hypertrophy – Nasopharyngeal lateral x-ray)

Chłopiec lat 7

orl.pruszkow.pl
Umiarkowany przerost migdałka gardłowego – RTG boczne nosogardła

orl.pruszkow.pl