Kategorie
Przypadki kliniczne Zdjęcia

Samoistne skrzywienie przegrody nosa z małżowiną środkową puszkową i przerostem małżowiny nosowej dolnej po stronie skrzywienia (Spontaneous DSN with concha bullosa and inferior nasal concha hypertrophy)

Kategorie
Leki

Maść z antybiotykiem i sterydem do nosa (Antibiotic and steroid nasal ointment)

Hydrocortizoni 0,15
Erytromycini 0,2
Ephedrini hydrochloridi 0,12
Vaselini albi 15,0

M.F. Ung
D.S. Smarować wewnątrz nosa 2x dziennie