Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacja przyzwojaków wg Fischa (Paraganglioma classification by Fisch)

A – guz ograniczony do jamy bębenkowej, wychodzący ze splotu bębenkowego

B – guz obejmuje jamę bębenkową i wyrostek sutkowy; kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej nienaruszony

C – guz nacieka kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej

D – guz nacieka struktury wewnątrzczaszkowe

Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacja nerwiaków nerwu przedsionkowo-ślimakowego wg Tosa i Thomsena (Acoustic neuromas classification by Tos and Thomasen)

  • I stopień – guz wewnątrzprzewodowy
  • II stopień – guz <= 20 mm
  • III stopień – guz od 20 do 40 mm
  • IV stopień – guz >= 40 mm
Kategorie
Artykuły Techniki chirurgiczne Wskazania

Laryngektomia rekonstrukcyjna – wskazania (Reconstructive laryngectomy – indications)

  • dokładna ocena stopnia zaawansowania narządowego nowotworu
  • brak unieruchomienia fałdu głosowego
  • brak naciekania tylnej ściany krtani, nasady języka i okolicy podgłośniowej
  • wiek pacjenta < 65 r.ż.
  • brak obciążeń ogólnoustrojowych (gł. sercowo-płucnych); względnie brak cukrzycy, otyłości i schorzeń metabolicznych
  • brak uzależnienia od alkoholu