Kategorie
Skale

Skala rangowa zaawansowania choroby nowotworowej; Tumour advancement rank scale

I – nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju (75-100% przeżyć 5-letnich)

II – nowotwór w początkowej fazie rozwoju (50-75% przeżyć 5-letnich)

III – nowotwór zaawansowany (25-50% przeżyć 5-letnich)

IV – nowotwór bardzo zaawansowany (<25% przeżyć 5-letnich)

Kategorie
Skale

G (grading) – histopatologiczna skala zróżnicowania nowotworowego

G1 – nowotwór dojrzały, do 25% komórek niezróżnicowanych

G2 – nowotwór średnio dojrzały, 25-50% komórek niezróżnicowanych

G3 – nowotwór niedojrzały, >50% komórek niedojrzałych

Kategorie
Diagnostyka

Choroba Meniere’a – Diagnostyka podstawowa i rozszerzona; Meniere’s disease – basic and extended diagnostic procedures

– AT, AS, AI, ABR
– elektrowideonystagmografia
– elektrokochleografia (ECoG)
– test glicerolowy
– otoemisja akustyczna

Kategorie
Klasyfikacje Objawy

Choroba Meniere’a – Odmiany kliniczne

1. Postać klasyczna
– zawroty głowy
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– szum uszny
– uczucie pełności w uchu

2.Postać przedsionkowa
– zawroty głowy
– uczucie pełności w uchu

3. Postać ślimakowa
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– uczucie pełności w uchu

4. Zespół Lermoyez
– odwrócenie kolejności objawów w stosunku do postaci klasycznej
– ślimakowy niedosłuch odbiorczy
– szum uszny
– zawroty głowy

5. Zaspół Tumarkina
– jednoczesne występowanie triady objawów

Kategorie
Definicje Objawy

Choroba Meniere’a – Obraz kliniczny przemawiający przeciw rozpoznaniu

 • powolne narastanie zawrotów głowy lub zaburzeń równowagi lub stałe utrzymywanie się dolegliwości
 • symetryczny niedosłuch odbiorczy
 • obustronne szumy uszne lub szumy lokalizowane w głowie
 • wiek wystąpienia objawów > 50r.ż
 • ubytek błony bębenkowej, okresowe wycieki z ucha
 • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego
 • urazy głowy lub kręgosłupa szyjnego
 • upośledzenie słuchu o lokalizacji pozaślimakowej
Kategorie
Diagnostyka Objawy

Choroba Meniere’a – Obraz kliniczny przemawiający za rozpoznaniem

 • napadowe zawroty głowy o typie wirowania
 • jednostronny niedosłuch odbiorczy pogarszający się po napadzie
 • jednostronny szum uszny
 • początek choroby w wieku 30-50 lat
 • negatywny wywiad zapaleń uszu i urazów
 • prawidłowe błony bębenkowe
 • prawidłowa drożność trąbek słuchowych
 • prawidłowy kręgosłup szyjny
 • cechy uszkodzenie ślimaka z objawem wyrównania głośności w AT
Kategorie
Diagnostyka Klasyfikacje

Choroba Meniere’a – stadia zaawansowania

Na podstawie audiometrycznego progu słyszenia (średnia arytmetyczna dla częstotliwości 0,5 1 2 i 3 kHz) w oparciu o najgorszy wynik badania słuchu w okresie ostatnich 6 miesięcy przed podjeciem leczenia

1. Stadium I – ubytek słuchu <= 25 dB
2. Stadium II – ubytek słuchu 26 – 40 dB
3. Stadium III – ubytek słuchu 41 – 70 dB
4. Stadium IV – ubytek słuchu >= 70 dB