Kategorie
Definicje Diagnostyka Eponimy

Punkcja zatoki szczękowej – metody

M. Schmidta – klasyczna metoda wykonania z użyciem igły

M. Mikulicza – metoda z użyciem trójgrańca

M. Lewenfisza – metoda z użyciem 2 igieł przy blokadzie ujścia naturalnego

Kategorie
Definicje Diagnostyka Eponimy

Próba Cottle’a

Jest to odciągnięcie skóry policzka do boku, co poszerza zastawkę wewnętrzna jamy nosa i ułatwia przepływ powierza przez nos, gdy jest dodatnia.

Kategorie
Artykuły

Włókniak młodzieńczy – drogi szerzenia

1. Szczelina oczodołowa górna
2. Skrzydło większe kości klinowej
3. Siodło tureckie i zatoka klinowa

Kategorie
Artykuły

Zapalenia zatok przynosowych – informacje wybrane

Zapalenie przewlekłe z polipami > eozynofile > destrukcja kości
Zapalenie przewlekłe bez polipów > neutrofile > nadbudowa kości

Spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła nie może być głównym kryterium do leczenia operacyjnego zatok. Do tej pory nie jest znane leczenie tej dolegliwości.

Kategorie
Powikłania

Oczodołowe powikłania zapaleń zatok przynosowych

I. Przedprzegrodowe

II. Zaprzegrodowe
1. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu
2. Ropień podokostnowy oczodołu
3. Zapalenie tkanek miękkich z ropniem śródoczodołowym
4. Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Kategorie
Techniki chirurgiczne Wytyczne

Optymalny czas repozycji kości nosa

3-4 godziny
3-7 dni
2-3 tygodnie

prof. A. Krzeski

Kategorie
Anatomia Eponimy

Kanał Sternberga

Jest to embrionalne połączenie części centralnej i bocznej kości klinowej. Może pozostać drożne w późniejszym wieku i stać się wrotami procesów patologicznych

Kategorie
Anatomia Diagnostyka Klasyfikacje

Klasyfikacja Kerosa – głębokość rowka węchowego w badaniu TK zatok przynosowych

I – 0-3 mm
II – 4-7 mm
III – 8-16 mm

Kategorie
Anatomia Klasyfikacje

Klasyfikacja – stopień pneumatyzacji małżowiny nosowej środkowej

I – upowietrznienie tylko głowy małżowiny nosowej środkowej
II – upowietrznienie dodatkowo blaszki pionowej małżowiny
III – upowietrznienie dodatkowo blaszki poziomej
IV – upowietrznienie całej małżowiny nosowej środkowej

Kategorie
Artykuły

Blaszki podstawne bocznej ściany jamy nosowej

wyrostek haczykowaty
puszka sitowa
małżowina nosowa środkowa
małżowina nosowa górna
małżowina nosowa najwyższa