Kategorie
Leki

Leczenie miejscowe ucha zewnętrznego – Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)

Tobrosopt 0,3% krople
D.S. 6×2 krople do ucha

Można leczyć dzieci.

Kategorie
TNM

Poziomy (regiony) węzłów chłonnych głowy i szyi

Poziom I – węzły podbródkowe i podżuchwowe
zawarte w trójkątach podbródkowym i podżuchwowym, pomiędzy brzuścami mięśnia dwubrzuścowego, kością gnykową i trzonem żuchwy

Poziom II – węzły szyjne głębokie górne
węzły położone od podstawy czaszki ku górze do wysokości kości gnykowej na dole

Poziom III –  węzły szyjne głębokie środkowe
węzły od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na dole

Poziom IV –  węzły szyjne głębokie dolne
węzły od poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na górze do obojczyka na dole

Poziom V – węzły trójkąta tylnego szyi
od tyłu ograniczone przednim brzegiem mięśnia czworobocznego, od przodu tylnym brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu obojczykiem; dodatkowo poziom V może być podzielony do celów opisowych na piętra (górne, środkowe i dolne) analogicznie do poziomów w trójkącie przednim szyi

Poziom VI – węzły okolicy środkowej szyi
od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu wcięcia szyjnego mostka na dole; po każdej stronie granicą boczną jest przyśrodkowa powierzchnia pochewki naczyń szyjnych

Poziom VII – węzły śródpiersia górnego

Kategorie
Leki

Farmakoterapia zawrotów głowy

Kategorie
Anatomia Eponimy

Gruczoł Ebnera

Są to surowicze gruczoły języka.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Guzek Darwina

Jest to guzek zlokalizowany w górnej części obrąbka małżowiny usznej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Więzadło Civinniego

Jest to więzadło skrzydłowo-kolcowe.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Kanał Civinniego

Jest to kanalik dla struny bębenkowej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Guzek Chassaignaca

Jest to guzek tętnicy szyjnej.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Zatoka Brescheta

Jest to żylna zatoka klinowa.

Kategorie
Anatomia Eponimy

Otwór Brescheta

Jest to szpara osklepka (helicotrema).