Kategorie
NFZ

W1 Lista podstawowa ICD-9

18.111 Otoskopia

18.112 Videootoskopia

20.391 Posturografia

21.291 Rinoskopia przednia

21.292 Rinoskopia środkowa

21.293 Rinoskopia tylna

31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy

42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne

87.164 Rtg zatok nosa

87.165 Rtg nosa

95.1915 Test Schirmera

95.412 Audiometria impedancyjna

95.413 Badanie odruchu strzemiączkowego

95.414 Subiektywna audiometria

95.415 Tympanometria

95.45 Test obrotowy

95.48 Dopasowanie aparatu słuchowego

99.992 Próby kaloryczne

99.9952 Badanie węchu i smaku – gustometria

Kategorie
NFZ

Grupy świadczeń specjalistycznych – laryngologia (W)

W01 (4 pkt) Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia
W11 (3,5 pkt) Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia
W12 (7 pkt) Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 lub jednej procedury z listy W2
W13 (13 pkt) Świadczenie specjalistyczne 3-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2 lub jednej procedury z listy W3

W14 (17 pkt) Świadczenie specjalistyczne 4-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3 lub co najmniej jednej procedury z listy W4

W21 (6 pkt) Świadczenie kompleksowe 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia

W22 (14,5 pkt) Świadczenie kompleksowe 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2
W23 (18 pkt) Świadczenie kompleksowe 3-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedur z listy W3
W24 (21 pkt) Świadczenie kompleksowe 4-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4
W31 (7,5 pkt) Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy zgodnie z definicją porady