Kategorie
Diagnostyka

Badanie słuchu – metody obiektywne – Aleksandra Sołomin

Badanie słuchu – metody obiektywne – Aleksandra Sołomin

Kategorie
Diagnostyka

Badanie słuchu – metody subiektywne – Anna Kwaśniewska

Badanie słuchu – metody subiektywne – Anna-Kwaśniewska

Kategorie
Eponimy

Zespół Charlina

nerwoból nosowo-rzęskowy, występujący w postaci napadowych, silnych bólów połowy twarzy z towarzyszącym łzawieniem i przekrwieniem gałki ocznej

Kategorie
Eponimy

Zespół CHARGE (coloboma, heart diseade, atresia chonanae, retharded growth and development and/or central nervous system, genital hypoplasia, ear anomalies and/or deafness)

ubytki siatkówki oka, wady serca, zarośnięcie nozdrzy tylnych, opóźniony rozwój fizyczny i psychiczny, niedorozwój gonad, wady rozwojowe ucha i/lub głuchota

Kategorie
Eponimy

Zespół Bonneta

bóle jak w neuralgii nerwu trójdzielnego połączeniu z zespołem Hornera i zaburzeniami naczynioruchowymi w obszarze unerwienia nerwu V

Kategorie
Eponimy

Zespół Berry’ego (też Treacher – Collinsa, Thomsona) (dyostosis mandibulofacialis)

powstaje na skutek zaburzeń rozwojowych zespołu I i II łuku skrzelowego w 6 – 7 tygodniu życia płodowego, spowodowanego abberacjami chromosomalnymi, w szczególności genu położonego na długim ramieniu chromosomu 5. Według niektórych autorów wpływ na powstanie tego zespołu ma uszkodzenie tętnicy strzemiączkowej, przechodzącej w życiu płodowym przez pierwotny pierścień strzemiączka, wpływającej na rozwój elementów prymitywnej twarzy zarodka. Zespół ten obejmuje obustronne anomalie twarzy w połączeniu z niedorozwojem żuchwy, szczęk, kości jarzmowych, skroniowych oraz innych, nawet odległych struktur kostnych. Zawsze towarzyszą mu aplazja lub hipoplazja przewodu słuchowego zewnętrznego, dysplazja jamy bębenkowej, brak lub znaczne zniekształcenie kosteczek słuchowych, nisko położone opony środkowego dołu czaszki, wpuklające się do jamy bębenkowej, a także często porażenie nerwu twarzowego.

Kategorie
Eponimy

Zespół Avellisa (hemiplegia pharyngo-laryngea)

porażenie połowicze krtani, niedowład połowiczy podniebienia miękkiego i zwieraczy gardła, osłabienie czucia połowy gardła i tylnej części języka. Przyczyną jest uszkodzenie nerwów czaszkowych IX i X, o podłożu zapalnym (powikłane zapalenie wyrostka sutkowatego, węzłów chłonnych szyi, półpasiec), urazowym (kości czaszki), nowotworowym, naczyniowym lub toksycznym (alkohol, trucizny)

Kategorie
Eponimy

Zespół Arnolda – Chiari

obustronne porażenie fałdów głosowych, wada pnia mózgu i móżdżku, polegająca na ich częściowym lub całkowitym przemieszczeniu w okolicę otworu wielkiego, z często towarzyszącym wodogłowiem i zniekształceniami okolicy głowowo – szyjnej

Kategorie
Eponimy

Zespół Aperta

ciężka wada rozwojowa twarzo- i mózgoczaszki polegająca na zbyt wczesnym zrośnięciu szwów czaszkowych, powodującym zaburzenia kształtu i wielkości twarzoczaszki oraz puszki mózgowej, co w konsekwencji prowadzi do kraniostenozy (ucisku na tkankę mózgową). Towarzyszące mu zaburzenia ze strony ucha to: dysplazja lub nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej, mikrocja, hipoplazja przewodu słuchowego zewnętrznego oraz zaburzenia rozwojowe łańcucha kosteczek słuchowych z ankylozą strzemiączka. Po za tym widoczne są zaburzenia tkanek miękkich twarzy i okolicy oczodołów

Kategorie
Eponimy

Zespół Alporta – Hermanna

wrodzona głuchota, skojarzona z dziedziczną, przewlekłą niewydolnością nerek i zmianami ocznymi (uszkodzenia soczewek) oraz zaburzeniami w budowie płytek krwi. Występuje rodzinnie i dziedziczy się jako cecha dominująca, przekazywana przez mężczyzn. Częściej chorują chłopcy, u których przebieg jest zdecydowanie cięższy, a rokowanie niepomyślne, ponieważ często prowadzi do zgonu w wyniku niewydolności nerek. Podłożem zmian w tym zespole może być patomechanizm immunologiczny uszkadzający komórki słuchowe, wynikający ze zmian w prążku naczyniowym (zaburzenia w tworzeniu kolagenu i struktur ucha wewnętrznego)