Kategorie
Klasyfikacje

Tympanoplastyki – klasyfikacja

1. Tympanoplastyki  typu otwartego (CWD – canal wall down)

2. Tympanoplastyki typu zamkniętego (CWU – canal wall up)

a/ Bez mastoidektomii (przezprzewodowe)

b/ Z antromastoidektomią

c/ Z tympanotomią tylną i/lub epitympanotomią tylną

3. Tympanoplastyki pośrednie (zniesienie pewnej części PSZ i/lub rekonstrukcja usuniętych czy otwartych elementów (np. PAAM oraz wszystkie operacje przez przewód)

4. Tympanoplastyki rekonstrukcyjne (zakres otwarcia jak w technice otwartej, rekonstrukcja PSZ i/lub wyrostka-obliteracja)

Rekonstrukcje aparatu przewodzącego ucha  środkowego (element operacji tympanoplastycznej)

1. Myringoplastyka

2. Ossikuloplastyka

opracowanie – prof. K. Niemczyk

Kategorie
Klasyfikacje

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego – leczenie

Zabiegi małe

1. Paracenteza

Powikłania wewnątrzskroniowe zapaleń uszu (jako I etap leczenia oprócz intensywnej antybiotykoterapii – brak poprawy w ciągu 24 godzin jest wskazaniem do leczenia operacyjnego)

2. Drenaż

a/ Wysiękowe zapalenie ucha trwające ponad 3 miesiące

b/ Kieszonki retrakcyjne (II stadium)

3. Wycięcie kieszonki retrakcyjnej – Kieszonki retrakcyjne tylno-górne (II stadium)

Zabiegi duże

1. Antromastoidektomia

2. Operacja radykalna

3. Tympanoplastyki

4. Petrosektomia

5. Operacje zachowawcze (praktycznie już nie wykonywane)

opracowanie – prof. K. Niemczyk

Kategorie
Klasyfikacje

Przewlekłe zapalenia ucha środkowego – klasyfikacja

I. Z zachowaną błoną bębenkową

1. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha (różne formy otoskopowe)

2. Kieszonki retrakcyjne

3. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)

4. Zarostowe zapalenie ucha (jama bębenkowa wypełniona włóknistą ziarniną)

II. Z perforacją błony bębenkowej

A. AKTYWNE (z wyciekiem, zapalnie zmienioną wyściółką j. bębenkowej , destrukcją kości)

1. Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (centralna perforacja, wyciek)

2. Przewlekle perlakowe zapalenie ucha środkowego (wtórne, pierwotne)

3. Przewlekłe ziarninowe zapalenie ucha środkowego

4. Przewlekłe gruźlicze zapalenie ucha środkowego

5. Stany po operacjach uszu – zachowawczych, radykalnych

B. NIEAKTYWNE (bez wycieku – stany po przebytym zapaleniu ucha środkowego, niektóre z tych form zapalenia mogą występować jednocześnie np. tympanoskleroza, perforacja błony i kieszonka retrakcyjna)

1. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego – residua post otitidem (centralna perforacja, bez wycieku)

2. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)

3. Stany po operacjach – zachowawczych, radykalnych (bez wycieku)

opracowanie – prof. K. Niemczyk

Kategorie
Leki

Kaszel

Flixotide aerozol 50 mikrogramów / dawkę + tuba 6-8 wdechów przy każdej dawce
1×2 dawki – małe dzieci
2×2 dawki – dorośli
przepłukanie ust

Aerius 1 x 5mg wieczorem

Singulair 1 x 5mg wieczorem (tabletka do żucia)

Kategorie
Anatomia

Zwoje przywspółczulne głowy i szyi

Zwoje przywspółczulne głowy i szyi

– opracowano na podstawie pomysłu, grafik i animacji autorstwa pani dr Hanny Dobaczewskiej, adiunkta Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury WUM